Čerpadla plynotlaká

Plynotlaká čerpadla přepravují kapalinu pomocí přímého tlaku páry nebo plynu na hladinu přepravované tekutiny.

Rozdělení

Pulsometry

Pulsometr je čerpadlo parotlaké, které pracuje jako dvoukomorové jednočinné s ventily. Vakuum pro nasátí kapaliny se vytvoří kondenzací páry v jedné komoře, zatím co tlak páry vytlačuje kapalinu z druhé komory. Po ukončení vytlačování se vstřiknutím kapaliny vytvoří v druhé komoře vakuum a cyklus se opakuje

Monžíky

Hlavní částí monžíku je uzavřená nádrž, ze které se vytlačuje kapalina tlakem vzduchu nebo páry do výše položených míst. Přívod kapaliny a vzduchu (páry) jsou opatřeny
uzavíracími ventily. Pro vypouštění vzduchu při plnění monžíku kapalinou slouží odvzdušňovací ventil.

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.