Druhy čerpadel

Druhy a rozdělení čerpadel je web, kde najdete podrobné rozdělení čerpadel. Čerpadla nebo také pumpy jsou mechanické zařízení, které dodávají pohybovou, potenciální, nebo tlakovou energii kapalině, která skrz čerpadlo protéká. Čerpadlo je zpravidla poháněno jiným zařízení, které se nazývá motor. Najdeme však i mnoho druhy čerpadel, které pro svůj chod používají pohod lidský nebo zvířecí. Čerpadla jsou zařízení, která byla známa již ve starověkých dobách, kdy sloužila především k dopravě vody z jednoho místa na místo druhé. Tato čerpadla měla pohon lidský nebo zvířecí. Dnes se používají čerpadla několika desítek konstrukcí a v mnoha oborech. Různé druhy čerpadel vidíme v zemědělství, průmyslu, v domácnostech a v dopravě. Rozdělení čerpadel je popsáno na obrázku.

Druhy čerpadel

Elektromagnetická čerpadla Čerpadla mamutová Čerpadla plynotlaká Proudová čerpadla Zdvižná čerpadla Čerpadla s kmitavým pohybem Kombinovaná čerpadla Peristatická čerpadla Rotační čerpadla Kombinovaná čerpadla Labyrintová čerpadla Obvodová čerpadla Axiální čerpadla Odstředivá čerpadla Čerpadla ostatních principů Hydrostatická čerpadla Hydronynamická čerpadla

Historie čerpadel

První důkazy o využití různých druhů čerpadel pochází z dob o několik století zpět. Bylo to ve starověku, kdy se první čerpadla objevila. Lidé je tenkrát využívali jako čerpadla na vodu. V počátku to byla čerpadla pístová a pohon byl lidský nebo zvířecí. Jak šel čas dál, čerpadla, druhy čerpadel a jejich konstrukce šla stále dopředu. Původní pístová čerpadla byla vylepšena o různé konstrukční provedení. Vznikla čerpadla lamelová, zubová, plunžrová apod. K všeobecnému rozšíření čerpadel došlo především po druhé světové válce. Změna nastala v tom, že se začlo jako médium k přenášení používat místo vody i například olej, jehož použitím došlo k delší výdrži zařízení z důvodu samomazání. V té době ještě nebylo příliš druhů čerpadel.

Čerpadla dnes

Čerpadla jsou v dnešní době velmi používaným zařízením. Různé druhy čerpadel můžeme je najít v podstatě ve všech odvětvích průmyslu. Nejčastěji jsou k vidění jaderné a tepelné energetice. Hned potom je nejčastější využití čerpadel v průmyslu potravinářském a chemickém. Často se využívají pro přesné dávkování. Používají se i například pro dopravu pitné vody ke zvěři nebo při zalévání rostlin. Dále čerpání spodních vod nebo usazenin ze dna nádrží.

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.