Hydrodynamická čerpadla

Hydrodynamická čerpadla jsou stroje určené k dopravě kapalin, též zařízení rotační lopatkové, též stroje hnané. Jsou to čerpadla s nepřímou přeměnou mechanické energie v energii kinetickou a potencionální energii kapaliny. Kinetická energie se na energii tlakovou mění v difuzoru. Pokud čerpadlo nemá difusor, přeměna probíhá ve spirálové skříni. Ve výtlačném hrdle má kapalina hlavně energii tlakovou, pohybová je malá. Hydrodynamická čerpadla mají při chodu velký počet otáček, jelikož hřídel čerpadla je napojená přímo na motor, který hydrodynamické čerpadlo pohání.

Hydrodynamické čerpadlo nemusí být příliš velké, je levnější a není náročné na prostor. Tekutina jím teče rovnoměrně a bez přestávek. Není zde zapotřebí setrvačník ani větrník.

Použití

Hydrodynamická čerpadla najdou uplatnění zejména v čerpacích stanicích. Jsou jednoduchá, malá a tak mají velmi široký rozsah možností, kde se dají využít. Například na zahradách,v chemickém průmyslu, stavebnictví,. Po úpravách se mohou použít i pro čerpání viskózních kapalin, jako například kalová čerpadla, která jsou dnes velmi používaná.

Rozdělení

Hydrodynamická čerpadla rozdělujeme na čerpadla:

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.