Hydrostatická čerpadla

Hydrostatická čerpadla jsou objemová čerpadla s přímou přeměnou mechanické energie v potenciální hydraulickou energii. K přepravě tekutiny u tohoto typu čerpadla dochází přímým   opakovaným, nebo spojitým působením na objem kapaliny, který je oddělen a to v daném okamžiku nejdřív na sací potrubí, posléze napotrubí výtlačné. Čerpadla hydrostatická jsou známá tím, že při stejných otáčkách mají téměř konstantní průtok tekutiny.

Výtlačná výška hydrostatického čerpadla je stanovena výkonec pohonu.  Aby nedosáhla hodnot při kterých se může zařízení zničit, je důležité stroj chránit pojistným ventilem. Pojistný ventil bývá u hodně čerpadel standartním doplňkem.

Použití

Hydrostatická čerpadla vidíme například na zahradách, kdy se jejich pomocí čerpá voda ze studně.

Rozdělení

Rotační čerpadla

 • zubová
 • lamelová
 • vřetenová
 • s rotujícími písty
 • s odvalujícím pístem

Peristaltická čerpadla

 • hadicová

S kmitavým pohybem

 • pístová
 • křídová
 • plunžrová
 • vlnovcová
 • membránová

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.