Elektromagnetická čerpadla

Elektromagnetická čerpadla je kategorie o několika naprosto konstrukčně jiných provedení. Jsou to čerpadla, jejich pohon zajišťuje střídavé elektromagnetické pole. Asi nejstarším elektromagnetickým čerpadlem je čerpadlo pro přepravu elektricky vodivých kapalin – EM čerpadlo, EM pumpa. Kapalině se dostává pohybu díky elektromagnetickému poli, které na tekutinu působí. Princip je podobný jako reproduktoru.

Tento druh čerpadel můžeme nazvat čerpadlami nízkotlakými.

Výhoda tohoto typu čerpadla spočívá v absolutní separaci čerpané kapaliny od okolí. Elektromagnetické pole teče skrz stěny potrubí, takže nemusí být nikde přerušené. Další výhoda je, že neobsahují mechanické části, takže jsou velmi spolehlivá a bezúdržbová.

Použití

Oblíbené využití elektromagnetických čerpadel je v jaderném průmyslu u reaktorů, kde se radioaktivní materiál nesmí dostat pryč. Další použití je kovo průmyslu, kdy se pomocí tohoto čerpadla můžou přepravovat i roztavené kovy, které mají několik set stupňů. Jsou vhodná pro přepravu nebezpečných kapalin.

Účinnost elektromagnetických čerpadel se pohybuje kolem 50%, což je průměr.

 

 

 

 

 

 

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.