Rotační čerpadla

Rotační čerpadla jsou objemová čerpadla, která dopravují kapalinu točivým pohybem činné části rotoru. Během části otáčky v rotoru se kapalina nachází v prostoru, který je uzavřený proti vtoku a výtoku. (bez uzavíracích prvků). Teoreticky dopravují rotační čerpadla stejný objem kapaliny za jednu otáčku nezávisle na počtu otáček a nezávisle na dopravní výšce.

Rotační čerpadla dělají v pracovní části  spojitý rotační pohyb a pořád mění velikost pracovního prostoru a přemisťují kapalinu prostoru pro nasávání do prostoru výtlačného. Narozdíl od čerpadel s kmitavým pohybem, ve nichž se pracovní prostor střídavě spojuje s výtlačným a sacím potrubím, v čerpadlech, které mají rotační pohyb, plní úlohu prvku, který uzavírá samotný činný prvek. Tím posléze odpadají rozvodové členy.

V obvodech hydraulických s rotačními čerpadly nemusíte používat vzdušníky, protože tyto čerpadla čerpají kapalinu rovnoměrně. Kontrukce rotačních čerpadel jim umožňuje vyšší otáčky. To umožňuje propojení přímo s elektromotorem.

Použití rotačních čerpadel

Rotačními čerpadly se dopravuje menší množství látky při vysokých tlakech. Používají se při dopravě olejů ve vysokotlaké hydraulice.

Výhody

 • vysoké tlaky
 • dobrý sací efekt
 • přesné dávkování
 • jsou pro střední i vyšší otáčky
 • snadno se udržují
 • jsou odolná
 • vhodné pro méně a středně viskózní látky

Nevýhody

 • jsou vhodná pro malé průtoky
 • průtok je pulsující
 • jejich konstrukce je komplikovaná
 • jsou dražší
 • jsou větší

Rozdělení

 • zubová
 • lamelová
 • vřetenová
 • s rotujícími písty
 • s odvalujícím  pístem

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.