Čerpadla odstředivá

Odstředivá neboli (centrifugální) čerpadla dopravují kapalinu točivým pohybem činné části motoru, kterým je oběžné kolo. Odstředivá čerpadla jsou oblíbená, protože mají velmi dobré vlastnosti pročerpání vody a to čisté i znečištěné, jsou poměrně nenáročná na údržbu, mají vysoké průtoky a jsou spolehlivá.

Princip a konstrukce

Princip odstředivého čerpadla spočívá ve využití odstředivé síly, která působí na přepravovanou kapalinu. Poháněcí hřídel je spojena s rotorem a zahnutými lopatkami. Zahnuté lopatky se rozbíhají od středu a dávají tekutině, která na ně přiteče rotační pohyb. Kapalina je pak vytlačena z výstupního otvoru. Zbržděním kapaliny, která jde ven se pak trasformuje její pohybová energie na tlak.

Odstředivá čerpadla, které nejsou v chodu jsou kapalinou průchozí od otvoru, který nasává k otvoru, kterým je kapalina vytlačována, ale i obráceně.

Použití

Tento druh čerpadel najdete v podstatě skoro na každé chalupě, jsou u zahrádky, u bazénu, používáme je u domácích vodáren, čističek nebo když potřebujeme rozvést vodu v klimatizacích, ve farmaceutickém i chemickém průmyslu, v chladících věžích, ve vytápěcích systémech. Většina vodních ponorných nebo kalových čerpadel je založeno na tomto principu. Lze je použít pro čistou i znečistěnou vodu. (zakalená nebo bahnitá voda ve které jsou pevné části dosahující max 1cm). Najdou se ale i typy, které umožňují nasávat vodu z většími částečkami.

Čerpadla ostředivá se používají mimo zahrádku, dům a třeba bazén i v průmyslu pro čerpání velkých objemů kapalin. Čerpají se kapaliny o nízké až středně vysoké viskozitě a i plyny.

Pro co nejsou vhodná

Tento typ čerpadel je vhodný pro delší zapnutí, není vhodný pro časté vypínání a zapínání. (např. dávkování). Není s ním možné dopravovat přesné množství kapaliny, jelikož se průtok mění v závislosti na několika hodnotách. Dále nejsou vhodná pro pastovité, pevné neby sypké materiály.

Odstředivá čerpadla mají poměrně slabý sací efekt a je potřeba je spouštět již zavodněné v závislosti na konkrétním typu. Čerpadla odstředivá lze použít jen do hodnoty sací výšky, která je 8 metrů. Fyzikální zákony více neumožňují.

Vlastnosti

Klasické vlastnosti čerpadel odstředivých je průtok až kolem 20 000 litrů kapaliny za minutu, až 3000 otáček za minutu a výtlak až do 100 metrů. Čerpadla odstředivá pracují nejčastěji  s kapalinami o teplotách -30°C do až +120°C.

Rozdělení

  • radiální

Kapalina vstupuje do oběhového kola rovnoběžně s osou a vystupuje kolmo k ose otáčení

  • diagonální (šroubová)

Kapalina vstupuje do oběhového kola axiálně a vystupuje diagonálně (šikmo k ose otáčení)

Spolupráce
Chcete se podílet na vývoji webu? Chcete zde uveřejnit svůj článek? Pošlete nám ho.